Vatten – Brunnar – Pumpar

Vatten – Brunnar – Pumpar

Vi kan hjälpa Dig att få garanterat rent vatten. Från Pump till Kran!

Rent vatten är ju något som vi anser vara en självklarhet men så är av olika skäl inte alltid fallet. Vi kan tillsammans med vår leverantör Callidus se över vilket reningsbehov just Du har,  från analys till installation och service oberoende om det är dricksvatten till Din villa eller processvatten till Din industri samt oberoende av vart du tar ditt vatten från!

De pumpar vi använder är svensktillverkade av vår partner E.M.S.

Kontakta oss för mer information.