Förnybar energi

Förnybar energi

Vad är förnybar energi?

Förnybar energi kommer från en energikälla som hela tiden förnyar sig och därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig tid. Sol-, vind-, vatten-, bio- och geotermisk energi räknas som förnybara energislag.

Tillsammans med vår leverantör Värmebaronen kan vi leverera pelletsbrännare, pelletspannor, vedpannor, solfångare för villor, industrier och fastigheter. Kontakta oss för mer information