VÄRMEPUMP

AsCy rör & industri har mordeniserat värmeanläggningen genom att byta ut gamla värmepumpen och monterat en ny värmepump.

NIBE F 1255 och monterat ett filter från Magnaclean med kembehandling som ökar effekten, livslängden och ger en besparing på 6-10%.

Har monterat avsättningar för kyla huset på sommartid genom borrhålet detta ger en återladdning av energin i borrhålet inför vintertiden.Detta ger upp till 20% lägre energikostnader.