Kylmontage

AsCy monterar kylanläggning på stadshuset i Hagfors.