VÄRMEPUMP

AsCy rör & industri har mordeniserat värmeanläggningen genom att byta ut gamla värmepumpen och monterat en ny värmepump. NIBE F 1255 och monterat ett filter från Magnaclean med kembehandling som ökar effekten, livslängden och ger en besparing på 6-10%. Har monterat avsättningar för kyla huset på sommartid genom borrhålet detta[…]

Läs mer »

AVANCERAD MÄTUTRUSTNING

Nu har vi avancerad mätutrustning så vi kan ställa in pellets och oljebrännare så exakt som tillverkarna kräver, efter inställning skrivs ett kvitto ut på mätvärdena. Detta ger sänkta energikostnader. Låter detta intressant, kontakta oss!

Läs mer »